Sinilinnu Päevakeskus

Pesa erilistele inimestele!Home / Osutatavad erihoolekande teenus

Osutatavad erihoolekande teenus


Osutatavad erihoolekande teenus

Erihoolekandeteenuse eesmärk on psüühilise erivajadusega inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuse juhendamine. Toetavad erihoolekandeteenused on kliendile TASUTA.

Toetavad erihoolekandeteenused on kliendile TASUTA. MTÜ Rahumäe Sinilinnud osutab kliendi kodus igapäevaelu toetamsie teenust ja toetatud elamise teenust.

Igapäevaelu toetamise teenus (SHS §1135 ja §1136)

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse: inimese kodus talle näiteks igapäevaelu oskuseid õpetades, grupitegevustes osaledes, ametiasutustes asjaajamist harjutades jne.

Toetatud elamise teenus (SHS § 1142 ja § 1143)

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumides. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Teenusele saamine

Teenuste taotlemiseks esitab isik avalduse koos vajalike dokumentidega elukohajärgse Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale.

Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud taotluste vormi saate alla laadida SIIT, samuti on see on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.ensib.ee ja ka Sotsiaalkindlustusametite klienditeenindustes.

Dokumendid võib saata Sotsiaalkindlustusametile postiga või viia isiklikult klienditeenindajale või juhtumikorraldajale